Giải bài tập Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu – Toán 5 trang 125

Câu 1: Trag 126 sgk toán lớp 5 Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ? Hướng dẫn giải: Ta biết : Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh. Từ đó ta tìm được: Hình A và hình E là hình trụ,… Read more about Giải bài tập Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu – Toán 5 trang 125