Giải bài tập Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) – Toán 5 trang 104, 105

Hướng dẫn giải bài Luyện tập về diện tích (bài 1, 2 SGK Toán lớp 5 trang 104) Câu 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ Câu 2: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Chia hình… Read more about Giải bài tập Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) – Toán 5 trang 104, 105

Giải bài tập Giới thiệu biểu đồ hình quạt – Toán 5 trang 101

Câu 1: Trang 102 sgk toán lớp 5 Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên bản đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh: a) Thích màu xanh ? b) Thích màu đỏ ? c) Thích màu trắng ? d)… Read more about Giải bài tập Giới thiệu biểu đồ hình quạt – Toán 5 trang 101

Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 100

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 5 Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây. Hướng dẫn giải: Ta thấy sợi dây được uốn thành hai hình tròn có bán kính là 7cm và 10cm. Vì vậy, độ dài của sợi dây thép là tổng chu vi của… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 100

Giải bài tập Luyện tập – Toán 5 trang 100

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 5 Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) r = 5cm; b) r = 0,4dm. c) r = \(\frac{3}{5}\)m Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn: S = r x r x 3,14 a) Diện tích của hình tròn có bán kính… Read more about Giải bài tập Luyện tập – Toán 5 trang 100

Giải bài tập Diện tích hình tròn – Toán 5 trang 99

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 5 Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) r = 5cm; b) r = 0,4dm. c) r = $\frac{3}{5}$m Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn:  S = r x r x 3,14 Diện tích của hình tròn là: a. 5 x… Read more about Giải bài tập Diện tích hình tròn – Toán 5 trang 99

Giải bài tập Chu vi hình tròn – Toán 5 trang 97

Câu 1: Trang 98 sgk toán lớp 5 Tính chu vi hình tròn có đường kính d: a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; c) $\frac{4}{5}$m . Hướng dẫn giải: Hướng dẫn: Để tính chu vi của hình tròn dựa vào độ dài đường kính cho trước ta có công thức sau: C = d x… Read more about Giải bài tập Chu vi hình tròn – Toán 5 trang 97

Giải bài tập Hình tròn, đường tròn – Toán 5 trang 96

Câu 1: Trang 96 sgk toán lớp 5 Vẽ hình tròn có: a) Bán kính 3cm; b) Đường kính 5cm. Hướng dẫn giải: a) Vẽ đường tròn có bán kính 3cm : Chấm một điểm trên giấy làm tâm O của đường tròn. Bán kính 3cm, nên ta mở compa sao cho đầu kim và đầu… Read more about Giải bài tập Hình tròn, đường tròn – Toán 5 trang 96