Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 95

Câu 1: Trang 94 sgk toán lớp 5 Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là: a) 3cm và 4cm; b) 2,5m và 1,6m; c) \(\frac{2}{5}\) dm và \(\frac{1}{6}\) dm; Hướng dẫn giải: Hướng dẫn: Dựa theo công thức tính diện tích hình tam giác vuông sau: S= $\frac{a\times b}{2}$ (S là diện tích, a… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 95

Giải bài tập Diện tích hình thang – Toán 5 trang 93

Câu 1: Trang 93 sgk toán lớp 5 Tính diện tích hình thang biết : a)Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm. b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m. Hướng dẫn giải: Hướng dẫn: Thay độ dài… Read more about Giải bài tập Diện tích hình thang – Toán 5 trang 93

Giải bài Hình thang – Toán 5 trang 91 – 92

Câu 1: Trang 91 sgk toán lớp 5 Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang? Hướng dẫn giải: Hình thang là hình có một cặp cạnh đối diện song song. Như vậy, dựa vào khái niệm trên, ta kết luận Hình 1, hình 2, hình 4, hình 5 và hình 6 là… Read more about Giải bài Hình thang – Toán 5 trang 91 – 92