Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 113

Câu 1: Trang 113 sgk toán lớp 5 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m. b) Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm. Hướng dẫn giải: a) Hình hộp chữ nhật có chiều… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 113

Giải bài tập Luyện tập – Toán 5 trang 112

Câu 1: Trang 112 sgk toán lớp 5 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm. Hướng dẫn giải: Ta thấy cạnh hình lập phương có độ dài là 2m5cm nên ta đổi sang đơn vị mét: 2m5cm = 2,05m Diện tích một mặt của hình… Read more about Giải bài tập Luyện tập – Toán 5 trang 112

Giải bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương – Toán 5 trang 111

Câu 1: Trang 111 sgk toán lớp 5 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. Hướng dẫn giải: Diện tích một mặt của hình lập phương là: 1,5 x 1,5 = 2,25 (m2) Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt… Read more about Giải bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương – Toán 5 trang 111