Giải bài tập Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương – Toán 5 trang 108

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống Câu 2: a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật. b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 4 cm. Tính diện tích mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM và BCPN.… Read more about Giải bài tập Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương – Toán 5 trang 108