Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 113

Câu 1: Trang 113 sgk toán lớp 5 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m. b) Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm. Hướng dẫn giải: a) Hình hộp chữ nhật có chiều… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 113

Giải bài tập Luyện tập – Toán 5 trang 110

Câu 1: Trang 110 sgk toán lớp 5 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm. b) Chiều dài \(\frac{4}{5}\)m, chiều rộng \(\frac{1}{3}\)m và chiều cao \(\frac{1}{4}\)m. Hướng dẫn giải: a) Khi tính diện tích ta cần đổi độ dài… Read more about Giải bài tập Luyện tập – Toán 5 trang 110

Giải bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật – Toán 5 trang 109

Câu 1: Trang 110 sgk toán lớp 5 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm. Hướng dẫn giải: Hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm. Muốn tính diện tích… Read more about Giải bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật – Toán 5 trang 109