Chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu – Hình học 9

Gồm các bài học sau: Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ Trắc nghiệm Bài 1 Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ Giải bài tập SGK Bài 1 Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ Giải luyện… Read more about Chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu – Hình học 9

Chương 4: Phương trình bậc hai một ẩn – Đại số 9

Gồm các bài học sau: Bài 1: Hàm số $y=ax^2$ (a ≠ 0) Trắc nghiệm Bài 1 Hàm số $y=ax^2$ (a ≠ 0) Giải bài tập Bài 1 Hàm số $y=ax^2$ (a ≠ 0) Bài 2: Đồ thị của hàm số $y=ax^2$ (a ≠ 0) Trắc nghiệm Bài 2: Đồ thị của hàm số $y=ax^2$ (a ≠ 0) Giải bài tập Bài 2: Đồ… Read more about Chương 4: Phương trình bậc hai một ẩn – Đại số 9

Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Gồm các bài học sau: Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn Trắc nghiệm Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn Giải bài tập SGK Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Trắc nghiệm Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất… Read more about Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

Chương 2 Đường tròn – Hình học 9

Gồm các bài học sau: Bài 1: Sự xác định của đường tròn Tính chất đối xứng của đường tròn Trắc nghiệm Bài 1 Sự xác định của đường tròn Tính chất đối xứng của đường tròn Giải bài tập Bài 1 Sự xác định của đường tròn Tính chất đối xứng của đường tròn… Read more about Chương 2 Đường tròn – Hình học 9

Chương 2 Hàm số bậc nhất – Đại số 9

Gồm các bài học sau: Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – đại số 9 Trắc nghiệm Bài 1 Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số Giải bài tập Bài 1 bổ sung các khái niệm về hàm số Bài 2: Hàm số bậc… Read more about Chương 2 Hàm số bậc nhất – Đại số 9

Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông hình học 9

Gồm các bài học sau: Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Trắc nghiệm Bài 1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – Hình học 9 Giải bài tập SGK Bài 1 Một số hệ thức về cạnh và đường… Read more about Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông hình học 9

Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba – đại số 9

Gồm các bài học sau: Bài 1: Căn bậc hai Trắc nghiệm Bài 1 Căn bậc hai – Đại Số 9 Giải bài tập SGK Bài 1 Căn bậc hai Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A2=|A|A2=|A| Trắc nghiệm Bài 2 Căn thức bậc hai – Đại Số 9 Giải bài tập… Read more about Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba – đại số 9