Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học 8

Gồm các bài học sau: Bài 1: Hình hộp chữ nhật Giải bài tập SGK Bài 1: Hình hộp chữ nhật Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) Giải bài tập SGK Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Giải bài tập SGK Bài 3: Thể… Read more about Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học 8

Chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

Gồm các bài học sau: Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Giải bài tập SGK Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Giải bài tập SGK Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Giải luyện… Read more about Chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8

Gồm các bài học sau: Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Trắc nghiệm Bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Giải bài tập SGK Bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Trắc nghiệm Bài 2… Read more about Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8

Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn – Đại số 8

Gồm các bài học sau: Bài 1: Mở đầu về phương trình Giải bài tập SGK Bài 1: Mở đầu về phương trình Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Giải bài tập SGK Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Bài 3: Phương trình đưa được… Read more about Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn – Đại số 8

Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8

Gồm các bài học sau: Bài 1: Đa giác Đa giác đều Giải bài tập Bài 1: Đa giác Đa giác đều Bài 2: Diện tích hình chữ nhật Giải bài tập Bài 2: Diện tích hình chữ nhật Bài 3: Diện tích tam giác Giải bài tập Bài 3: Diện tích tam giác Bài… Read more about Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8

Chương 2 – Phân thức đại số – Đại số 8

Gồm các bài học sau: Bài 1: Phân thức đại số Giải bài tập Bài 1 Phân thức đại số Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức Giải bài tập Bài 2 Tính chất cơ bản của phân thức Bài 3: Rút gọn phân thức Giải bài tập Bài 3: Rút gọn phân… Read more about Chương 2 – Phân thức đại số – Đại số 8

Chương 1 Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức – Đại số 8

Gồm các bài học sau: Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Giải bài tập SGK Bài 1 Nhân đơn thức với đa thức Bài 2: Nhân đa thức với đa thức Giải bài tập bài 2: nhân đa thức với đa thức Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ Giải bài tập… Read more about Chương 1 Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức – Đại số 8