Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Gồm các bài học sau: Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Giải bài tập SGK Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Giải luyện tập SGK Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác… Read more about Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Chương 4: Biểu Thức Đại Số

Gồm các bài học sau: Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số Trắc nghiệm Bài 1 Khái niệm về biểu thức đại số Giải bài tập SGK Bài 1 Khái niệm về biểu thức đại số Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số Trắc nghiệm Bài 2 Giá trị của… Read more about Chương 4: Biểu Thức Đại Số

Chương 3 Thống kê – Đại số 7

Gồm các bài học sau: Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số Trắc nghiệm Bài 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số Giải bài tập SGK Bài 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số Bài 2: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu Trắc nghiệm Bài… Read more about Chương 3 Thống kê – Đại số 7

Chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị – Đại số 7

Gồm các bài học sau: Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận Giải bài tập Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Giải bài tập Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài 3: Đại lượng tỉ lệ… Read more about Chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị – Đại số 7

Chương 1: Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song – Hình học 7

Gồm các bài học sau: Bài 1: Hai góc đối đỉnh Giải bài tập SGK bài 1 Hai góc đối đỉnh Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc Giải bài tập bài 2. Hai đường thẳng vuông góc Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Giải bài tập SGK… Read more about Chương 1: Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song – Hình học 7

Chương 1: Số Hữu Tỉ. Số Thực – Đại số 7

Gồm các bài học sau: Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ Giải bài tập tập hợp Q các số hữu tỉ Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Giải bài tập SGK bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Giải bài tập SGK bài 3… Read more about Chương 1: Số Hữu Tỉ. Số Thực – Đại số 7