Giải bài tập Luyện tập – Toán 5 trang 119

Câu 1: Trang 119 sgk toán lớp 5 a) Đọc các số đo: 5m3;       2010cm3;        2005dm3; 10,125m3;             0,109dm3;    0,015dm3; \(\frac{1}{4}\)m3;           \(\frac{95}{100}\)dm3 b) Viết các số đo thể tích: Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối; Hai nghìn không… Read more about Giải bài tập Luyện tập – Toán 5 trang 119

Giải bài tập Mét khối – Toán 5 trang 117

Câu 1: Trag 118 sgk toán lớp 5 a) Đọc các số đo sau: 15m3;                   205m3 ; \(\frac{25}{100}\)m3;                0,911m3 b) Đọc các số đo thể tích: Bảy nghìn hai trăm mét khối; Bốn trăm mét khối; Một phần tám mét khối.… Read more about Giải bài tập Mét khối – Toán 5 trang 117

Giải bài tập Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối – Toán 5 trang 116

Câu 1: Trang 116 sgk toán lớp 5 Viết vào ô trống (theo mẫu): Hướng dẫn giải: Để điền được ô trống ta cần biết cách đọc như sau: Đọc số trước sau đó đơn vị là đề-xi-mét khối hay xăng-ti-mét khối theo sau.   ================ Câu 2: Trang 117 sgk toán lớp 5 Viết số thích… Read more about Giải bài tập Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối – Toán 5 trang 116