Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 127

Câu 1: Trag 127 sgk toán lớp 5 Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) cso AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC. a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó. b) Tính tỉ số phần trăm của diện… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 127

Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 106

Câu 1: Trang 106 sgk toán lớp 5 Cho hình tam giác có diện tích \(\frac{5}{8}\) m2và chiều cao \(\frac{1}{2}\)m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó. Hướng dẫn giải: Ta có diện tích tam giác bằng tích chiều cao và đáy rồi chia 2: S = $\frac{a\times h}{2}$ = \(\frac{5}{8}\) m2 Vậy độ dài đáy của… Read more about Giải bài tập Luyện tập chung – Toán 5 trang 106

Giải bài tập Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) – Toán 5 trang 104, 105

Hướng dẫn giải bài Luyện tập về diện tích (bài 1, 2 SGK Toán lớp 5 trang 104) Câu 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ Câu 2: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Chia hình… Read more about Giải bài tập Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) – Toán 5 trang 104, 105