Giải bài Tổng nhiều số thập phân – Toán 5 trang 50

Câu 1: Trang 51 – sgk toán lớp 5 Tính: a) 5,27 + 14,35 + 9,25; b) 6,4 + 18,36 + 52; c) 20,08 + 32,91 + 7,15; d) 0,75 + 0,09 + 0,8 Hướng dẫn giải: Để thực hiện phép cộng nhiều số thập phân, các con tiến hành đặt tình và thực hiện… Read more about Giải bài Tổng nhiều số thập phân – Toán 5 trang 50

Giải bài Luyện tập – Toán 5 trang 50

Câu 1: Trang 50 – sgk toán lớp 5 Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b+a Hướng dẫn giải: Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. =============== Câu 2: Trang 50 – sgk… Read more about Giải bài Luyện tập – Toán 5 trang 50

Giải bài Cộng hai số thập phân – Toán 5 trang 49

A. Lý thuyết Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét? Ta phải thực hiện phép cộng: 1,84 + 2,45 = ? (m) Ta có: 1,84m = 184 cm 2,45m = 145 cm Đặt tính: Vậy 1,84 +… Read more about Giải bài Cộng hai số thập phân – Toán 5 trang 49