Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 145, 146

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 145, 146) ĐỀ BÀI Câu 1: a) Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 145, 146

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 144, 145

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 144, 145) Câu 1: a) Quãng đường AB dài 180 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/ giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 144, 145

Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 144

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 144) Câu 1: Một ô tô đi hết quãng đường 135 km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 144