Giải bài tập luyện tập chung – toán 5 trang 22

Câu 1: Trang 22 – sgk toán lớp 5 Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng $\frac{2}{5}$ số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam? Hướng dẫn giải: Tóm tắt bài toán: Bài giải: Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng… Read more about Giải bài tập luyện tập chung – toán 5 trang 22

Giải bài tập luyện tập – toán 5 trang 21

Câu 1: Trang 21 – sgk toán lớp 5 Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở? Hướng dẫn giải: Tóm tắt… Read more about Giải bài tập luyện tập – toán 5 trang 21

Giải bài tập ôn tập và bổ sung giải toán( tiếp theo) – toán 5

Câu 1: Trang 21 – sgk toán lớp 5 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau) Hướng dẫn giải: Tóm tắt bài giải: 10 người: 7 ngày ? người:… Read more about Giải bài tập ôn tập và bổ sung giải toán( tiếp theo) – toán 5

Giải bài tập luyện tập – toán 5 trang 19, 20

Câu 1: trang 19 – sgk Toán lớp 5 Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền? Hướng dẫn giải: Tóm tắt bài toán: Mua 12 quyển: 24000 đồng Mua 30 quyển:      ?    đồng Bài giải: Mua một quyển vở hết… Read more about Giải bài tập luyện tập – toán 5 trang 19, 20

Giải bài tập ôn tập và bổ sung giải toán – toán 5

  Câu 1: Trang 19 – sgk Toán lớp 5 Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền? Hướng dẫn giải: Tóm tắt:  5m vải: 80.000 đồng 7m vải: ? đồng Bài giải: Một mét vải mua hết số tiền là: 80000 : 5 = 16000… Read more about Giải bài tập ôn tập và bổ sung giải toán – toán 5

Giải bài tập ôn tập về giải toán – Toán 5

Câu 1: Trang 18 – sgk Toán lớp 5 a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng $\frac{7}{9}$ số thứ hai. Tìm hai số đó. b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng $\frac{9}{4}$ số thứ hai. Tìm hai số đó. Hướng dẫn giải: a) Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ,… Read more about Giải bài tập ôn tập về giải toán – Toán 5