Bài thực hành 9: Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Tạo được các hiệu ứng động cho các trang chiếu. 2. Nội dung Bài 1. Thêm các hiệu ứng động cho bài trình chiếu 1) Mở bài trình chiếu Ha Noi đã lưu trong Bài thực hành 8. Chọn một vài trang chiếu đơn lẻ và tạo các hiệu… Read more about Bài thực hành 9: Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động