Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Tóm tắt lý thuyết 1. Ôn tập về thao tác tạo bảng Các bước tạo bảng: (Dùng nút lệnh trên thanh công cụ) Bước 1: Chọn biểu tượng Insert Table  trên thanh công cụ chuẩn; Bước 2: Nhấn giữ trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút trái chuột. Các… Read more about Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em