Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 9

Bài tập 1 trang 128 SGK Tin học 10 Nêu các thao tác tạo bảng và cách thực hiện. Gợi ý trả lời bài 1 Tạo bảng: Cách 1: Chọn lệnh Table \(\rightarrow\) Insert \(\rightarrow\) Table… (chèn bảng) rồi chỉ ra số cột và số hàng cũng như các số đo chính xác cho độ rộng các cột trong hộp thoại Insert Table.… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 9

Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Thực hành làm việc với bảng. Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã học trong soạn thảo. 2. Nội dung a. Làm việc với bảng a1) Hãy tạo thời khóa biểu theo mẫu dưới đây:   Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ… Read more about Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp