Bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Chèn được hình ảnh vào trang chiếu. 2. Nội dung Bài 1. Thêm hình ảnh minh hoạ vào trang chiếu 1) Mở bài trình chiếu đã được chỉnh sửa và lưu với tên Ha Noi trong Bài thực hành 7. Chèn một tệp hình ảnh về Hà Nội (có… Read more about Bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh