Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu. Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức 1) Sắp xếp dữ liệu: Bước 1. Nháy chuột, chọn 1… Read more about Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?