Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường

Tóm tắt lý thuyết Hình 1. Nội dung kiến thức ôn tập về Thêm hình ảnh để minh họa Bài tập minh họa Sử dụng chương trình MS Word để soạn thảo văn bản theo các yêu cầu sau: 1. Soạn thảo nội dung bài thơ trên bằng phông chữ Times New Roman Tiêu đề bài… Read more about Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường