Bài tập và thực hành 8

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ hoạ của Pascal. 2. Các kiến thức cần nắm Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc; Dùng chương trình con… Read more about Bài tập và thực hành 8