Bài thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Tạo được màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu. Thực hiện được các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu. Áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn. 2. Nội dung Bài 1. Tạo màu nền cho… Read more about Bài thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu