Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với việc khai báo và sử dụng các biến mảng ; Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh lặp for…do; Củng cố kĩ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức a. 1. Cách khai báo mảng… Read more about Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình