Bài thực hành 7: In danh sách lớp em

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Biết kiểm tra trang tính trước khi in. Thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in. Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức Các bước thực hiện thao tác xem trước… Read more about Bài thực hành 7: In danh sách lớp em