Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

Tóm tắt lý thuyết Hình 1. Tóm tắt nội dung kiến thức về Định dạng văn bản Bài tập minh họa Bài thực hành: Định dạng văn bản Biển đẹp Em hãy định dạng văn bản dưới đây: Các yêu cầu thực hiện: 1. Định dạng tiêu đề: Cỡ chữ: 18, phông chữ: Times New… Read more about Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản