Bài tập và thực hành 7

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình; Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con. 2. Ôn tập kiến thức a. Cách viết và sử dụng chương trình con Hình 1. Cách viết và… Read more about Bài tập và thực hành 7