Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 7

Bài tập 1 trang 114 SGK Tin học 10 Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào? Gợi ý trả lời bài 1 Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính văn bản nhằm mục đích cho văn bản… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 7

Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Áp dụng được các thuộc tính định dạng cơ bản; Luyện tập các kỹ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang, gõ tiếng Việt; Có kỹ năng soạn và trình bày đẹp một văn bản hành chính thông thường. 2.… Read more about Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản