Bài thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Khởi động và kết thúc PowerPoint, nhận biết màn hình làm việc của PowerPoint. Tạo thêm được trang chiếu mới, nhập nội dung dạng văn bản trên trang chiếu và hiển thị bài trình chiếu trong các chế độ hiển thị khác nhau. Tạo được bài… Read more about Bài thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em