Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While…Do

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Viết chương trình Pascal sử dụng câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Rèn luyện kĩ năng đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng của các câu lệnh. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức Câu lệnh lặp với số lần chưa biết… Read more about Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While…Do