Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm của lớp em

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức Các em xem lại Bài 6: Định dạng trang tính để củng cố lại các nội dung: Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu… Read more about Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm của lớp em