Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản

Tóm tắt lý thuyết 1. Ôn tập về thao tác chỉnh sửa nội dung văn bản Hình 1. Các thao tác chỉnh sửa văn bản 2. Ôn tập về thao tác sao chép, di chuyển nội dung văn bản a. Sao chép nội dung văn bản Bước 1: Chọn phần văn bản muốn sao chép và… Read more about Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản