Bài tập và thực hành 6

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình; Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con. 2. Ôn tập kiến thức a. Xâu kí tự Hình 1. Nội dung trọng tâm về kiểu xâu b.… Read more about Bài tập và thực hành 6