Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Khởi động/Kết thúc Word; Tìm hiểu các thành phần trên màn hình làm việc của Word; Bước đầu tạo một văn bản tiếng Việt đơn giản. 2. Nội dung a. Khởi động Word và tìm hiểu các thành phần trên màn hình của Word a1) Khởi… Read more about Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word