Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hàng và cột của trang tính. Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu. 2. Nội dung a. Tóm tắt kiến thức… Read more about Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em