Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em

Tóm tắt lý thuyết 1. Khởi động word và tìm hiểu các thành phần trên màn hình làm việc của word a. Khởi động word Có 2 cách khởi động Word: Cách 1: Nháy đúp lên biểu tượng trên màn hình nền Cách 2: Nháy vào nút Start, trỏ chuột vào All Programs và chọn Microsoft Word b. Nhận biết các bảng chọn… Read more about Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em