Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Bài tập 1 trang 84 SGK Tin học 10 Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống? Các cách đó khác nhau như thế nào? Gợi ý trả lời bài 1 Mỗi hệ điều hành thường cung cấp nhiều cách ra khỏi hệ thống, ví dụ: Tắt máy (Shut Down hoặc Turn Off): Ra khỏi… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows 2000, Windows XP,…; Thực hiện một số thao tác với tệp và thư mục; Chạy được một số chương trình đã cài đặt trong hệ thống. 2. Nội dung a. Xem nội dung đĩa/thư mục Để xem nội dung… Read more about Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục