Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 4: Tạo trang web đơn giản

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Trang web được tạo bằng phần mềm Kompozer có phần mở rộng là gì? A. .doc B. .exe C. .html D. .thml Câu 2: Phần mềm nào sau đây dùng để tạo trang web: A. BKAV B. Kapersky C. Kompozer D. CMC Afee Câu 3: Để chèn ảnh vào trang web trong Kompozer, em chọn… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 4: Tạo trang web đơn giản

Bài thực hành 4: Tạo trang web đơn giản

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với phần mềm Kompozer. Biết tạo một vài trang web đơn giản, có liên kết bằng Kompozer. 2. Nội dung Việc tạo trang web, cho dù ở mức đơn giản, cũng cần được thực hiện qua các bước sau đây: a) Lựa chọn đề tài: Mục… Read more about Bài thực hành 4: Tạo trang web đơn giản