Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện If…Then

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Viết được được câu lệnh điều kiện if…then trong chương trình; Rèn luyện kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức Các dạng của… Read more about Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện If…Then