Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Tạo biểu mẫu; Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế; Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu; Cập nhật và tìm kiếm thông tin trong chế độ trang dữ liệu của biểu mẫu. 2. Nội dung Tiếp tục sử dụng CSDL trong Bài thực… Read more about Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản