Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Làm quen với các thao tác cơ bản trong giao tiếp với Windows 2000, Windows XP,… như thao tác với cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn. 2. Nội dung Trong Windows, mỗi công việc đều có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Người dùng có thể chọn cách này… Read more about Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows