Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu): Câu 1: Thanh công thức dùng để: A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn B. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn C. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn D. Tất cả các ý đều đúng Câu 2: Loại dữ liệu nào sau đây được căn lề… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính. 2. Nội dung a. Ôn tập kiến thức a. 1. Kí hiệu của các phép toán trong chương trình bảng tính Excel: Phép toán Chương trình bảng tính Excel Cộng + Trừ – Nhân * Chia… Read more about Bài thực hành 3: Bảng điểm của em