Bài tập và thực hành 3

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn; Biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giản trên máy tính. 2. Nội dung… Read more about Bài tập và thực hành 3