Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống; Thực hành các thao tác cơ bản với chuột, bàn phím; Làm quen với ổ đĩa, cổng USB. 2. Nội dung a. Vào/ra hệ thống a.1. Đăng nhập hệ thống Người dùng phải có một tài khoản (Account)… Read more about Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành