Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên internet

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Máy tìm kiếm dùng để làm gì? A. Đọc thư điện thư điện tử B. Truy cập vào website C. Tìm kiếm tông tin trên mạng D. Tất cả đều sai Câu 2: Đâu là máy tìm kiếm? A. http://www.bing.com B. http://www.google.com.vn C. http://www.yahoo.com D. Cả 3 đều đúng Câu 3: Khi em muốn tìm… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên internet

Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên internet

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Biết tìm kiếm thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm. 2. Nội dung Trong bài này chúng ta sẽ thực hành tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm Google. Bài 1. Tìm kiếm thông tin trên web 1. Khởi động trình duyệt, nhập địa… Read more about Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên internet