Bài thực hành 2: Làm quen với Windows

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Thực hiện các thao tác vào/ ra hệ thống; Làm quen với bảng chọn Start; Làm quen với biểu tượng, cửa sổ. 2. Nội dung a. Đăng nhập phiên làm việc Long On Bước 1: Khởi động Windows: Nhấn nút Power trên thân CPU; Bước 2: Đăng kí tài khoản; Bước… Read more about Bài thực hành 2: Làm quen với Windows