Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 2 Tin học 11

Bài tập 1 trang 50 SGK Tin học 11 Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then. Gợi ý trả lời bài 1 Sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then Giống nhau: cùng là câu lệnh cấu trúc rẽ nhánh, khi gặp một điều kiện… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 2 Tin học 11

Bài tập và thực hành 2

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Xây dựng chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh; Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình. 2. Nội dung Bài toán. Bộ số Pi-ta-go Biết rằng bộ ba số nguyên dương a, b, c được gọi là bộ số Pi-ta-go nếu tổng các… Read more about Bài tập và thực hành 2