Bài thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Tạo được sản phẩm đa phương tiện đơn giản bằng phần mềm trình chiếu PowerPoint. 2. Nội dung Việt Nam có nhiều địa danh được UNESCO công nhận là “Di sản Thiên nhiên Thế giới” (hoặc “Di sản Văn hoá Thế giới”): Vịnh Hạ Long, Quần… Read more about Bài thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện