Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản

Tóm tắt lý thuyết 1. Nhắc lại nguyên tắc tạo ảnh động Chúng ta đã biết ảnh động là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Như vậy bản chất của việc tạo ảnh động là tạo ra các ảnh tĩnh có cùng kích thước… Read more about Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản