Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 11: Sự hình thành và phát triển của internet

Bài tập 1 trang 162 SGK Tin học 10 Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động. Gợi ý trả lời Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiểu phương tiện khác nhau như: bán, hình ảnh, âm thanh, video… và các liền kết tới các… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài tập và thực hành 11: Sự hình thành và phát triển của internet