Bài tập và thực hành 11: Sự hình thành và phát triển của internet

Tóm tắt lý thuyết 1. Mục đích, yêu cầu Thực hiện các công việc: Đăng kí một hộp thư điện tử mới; Đọc, soạn và gửi thư điện tử; Tìm kiếm thông tin đơn giản nhờ máy tìm kiếm thông tin. 2. Nội dung a. Thư điện tử a.1. Đăng ký hộp thư điện tử… Read more about Bài tập và thực hành 11: Sự hình thành và phát triển của internet